ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όταν σκεφτόμαστε το επίπεδο άνεσης που θέλουμε στα σπίτια μας, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την υγεία του πλανήτη στον οποίο ζούμε.
Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δίνουμε μια απτή συμβολή στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Η Jolly Mec υιοθέτησε τον κώδικα περιβαλλοντικής δεοντολογίας
Ως απόδειξη της σημασίας που δίνουμε σε αυτά τα θέματα, έχουμε υπογράψει τον Περιβαλλοντικό Κώδικα Jolly Mec  ο οποίος προβλέπει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

-Αποκλειστική χρήση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων.
Η χρήση του ξύλου ή των υποπροϊόντων του για παραγωγή θερμότητας είναι μια βιώσιμη επιλογή: η ισορροπία μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από το ξύλο κατά την καύση και αυτή που  απορροφάται από το φυτό κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι μηδέν.

-Μέγιστη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών
Ο στόχος σχεδιασμού των ενεργειακών τζακιών και σομπών  είναι να μειωθεί το επίπεδο των σωματιδίων και όλων των επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Υπολειμματικές εκπομπές αερίων παραμένουν πολύ κάτω από τις επιτρεπόμενες ελάχιστες τιμές, βελτιώνοντας τον αέρα που αναπνέουμε.

-Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
Τα ενεργειακά τζάκια και σόμπες Jolly Mec επιτυγχάνουν πλήρη καύση με επίπεδα αποδόσεων έως και 92,74%. Περισσότερη θερμότητα λαμβάνεται από μικρότερες ποσότητες καυσίμου, μειώνοντας την εκμετάλλευση των δασικών πόρων στο ελάχιστο.

-Απτή συμβολή στην ευημερία του σπιτιού
Οι συσκευλές καύσης pellet Jolly Mec  είναι εφοδιασμένα με έναν αγωγό για απευθείας σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο για την εισαγωγή αέρα καύσης  εγγυώντας τη σωστή καύση  του pellet , χωρίς να απορροφά το οξυγόνο από το σπίτι.

-Τήρηση του πρωτοκόλλου του Κιότο
Χάρη στα χαμηλά επίπεδα εκπομπών ρύπων, τα προϊόντα Jolly Mec συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο, με σκοπό την επίτευξη μείωσης κατά 20% μέχρι το 2020, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν εκδοθεί υπέρ της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.