ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ JOLLY-MEC

 ΤΡΙΠΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ

 

Για πάνω από 40 χρόνια η  Jolly-Mec σχεδιάζει τα τζάκια με την αποκλειστική και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κυματοειδή επιφάνεια αντανάκλασης θερμότητας (Onduling System). Με αυτό το σύστημα τριπλασιάζεται η επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας από τον χώρο καύσης προς τον θερμαινόμενο αέρα ή νερό , αυξάνοντας την ισχύ και την επίτευξη ελεγχόμενης και παρατεταμένης καύσης.
 

 ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤHΜΑ JOLLYΣΥΣTHMA MONOY ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ